Κατηγορία: ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ορφικός Ύμνος Πρωτογόνου – Φάνη – Ηρικεπαίου ( Θυμίαμα Σμύρναν)

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Τον Πρωτόγονο καλούμε τον διφυή, τον μέγαν, τον αιθερόπλαγκτον, τον ωιογενή, που αγάλλετε με χρυσές πτερούγες, τον ταυροβόαν, που είναι η γένεση των μακάριων θεών και των θνητών ανθρωπων,...

Ορφικός Ύμνος Αιθέρος ( Θυμίαμα Κρόκον)

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Ω εσύ που έχεις του Διός το υψιμέλαθρον αει ατειρές κράτος, άστρων ήλιου και σελήνης μέρισμα, πανδαμάτωρ, πυρίπνοε, πάσι ζωής έναυσμα, υψιφανή Αιθήρ, Κόσμου στοιχείο άριστο, αγλαό ώ βλάστημα,...

Ορφικός Ύμνος Ουρανού ( Θυμίαμα Λίβανον).

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Ουρανέ παγγενέτωρ, αιέν ατειρές μέρος του Κόσμου, πρεσβυγένεθλε, αρχή πάντων και τελευτή πάντω, κόσμε πατήρ, που ελλισεσαι σφεριδών περί την γαία, οίκε των μακάριων θεών, που οδεύεις στις δίνες...

Ορφικός Ύμνος Νυκτός, Θυμίαμα Δάλους

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Την Νύκτα των θεών και των ανδρών την γενέτειρα άδω. Άκουσε, μακάρια θεά, κυαναυγής, αστεροφεγγής, που χαίρεσαι με την ησυχία και την πολυύπνωη ηρεμία, ευφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μητέρα των...

Ορφικός Ύμνος Αρτέμιδος Ειλειθυίας (Προθυραίας), Θυμίαμα στύρακα.

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Άκουσέ μας, ώ πολύσεμνη θεά, πολυώνυμη Δαίμον, ωδίνων επαρωγέ, ηδεία πρόσοψη των λεχών, μόνη σώτειρα των θηλειών, φιλόπαις, αγανόφρον, ωκυλόχεια, παρούσα στις νέες των θνητών, Προθυραία, κλειδούχε, ευάντητη, φιλοτρόφε,...

Ορφικός Ύμνος εις την Εκάτην

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

«Την ενοδία Εκάτη προσκαλώ, που κατέχει τις τριόδους, την εράσμια, την ουράνια και χθόνια και ενάλια, την κροκόπεπλη, που βρίσκεται στους τύμβους και βακχεύει μαζί με τις ψυχές των...