27 Μαΐου 2020by AstroBoro

Παραψυχολογία η Επιστήμη του Μέλλοντος.

Γράφει : Αναστασία Καφετζή 

       Journalist & Life Coach

–  parapsychology researcher – 

 

Η Παραψυχολογία είναι μια επιστήμη που όσο και να αμφισβητείται, στα μέσα του 20ου αιώνα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον φλερτάροντας με τις πρώτες επιστημονικές έρευνες.  Σήμερα αποτελεί κλάδο της ψυχολογίας και όταν κάνουμε λόγο για αυτή την ιδιόκτητα, εννοούμαι τον τομέα που ασχολείται και μελετά τις πιο βαθιές και άγνωστες ικανότητες και δυνατότητες του ανθρώπινου ψυχισμού.

 

Πολλοί πιστεύουν ότι η παραψυχολογία ασχολείται με θαυματολογίες, αλλά η αλήθεια βρίσκεται στο ότι η επιστήμη αυτή διαπραγματεύεται την καλύτερη κατανόηση του ανθρώπου και της υπόστασής του.

Αυτό βέβαια που τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου νέο. Στην αρχαιότητα όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη και την εξάσκηση αυτής της πλευράς και μάλιστα δεν επρόκειτο για μία απλή διερεύνηση πάνω σε δύσκολα κατανοητά φαινόμενα, αλλά για τη σωστή εφαρμογή των Νόμων της Φύσης, ορατών και αόρατων.

Όμως για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια της παραψυχολογίας (των καταστάσεων δηλαδή που βρίσκονται πέρα και πάνω από την ψυχή), πρέπει να εξετάσουμε τον άνθρωπο σαν μία σύνθετη οντότητα που εκτός από το φυσικό του μέρος, διαθέτει ένα ψυχολογικό και ακόμα ένα πνευματικό μέρος. Άρα κάνουμε λόγο για την τρισυπόστατη διάσταση του ανθρώπου(πνεύμα, μυαλό, σώμα). Η αρμονική λοιπόν σύνθεση αυτών των μερών ή “σωμάτων” αποτελεί την ολοκληρωμένη ανθρώπινη οντότητα. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο άνθρωπος γνωρίζει αυτή του την οντότητα ή κατά πόσο είναι έτοιμος να την αποδεχτεί.

Ο άνθρωπος έχει ένα δυναμικό, ικανότητες και οι δυνατότητές του είναι σχεδόν άγνωστες.

Η παραψυχολογία ως επιστήμη είναι η μελέτη ενός “σκοτεινού” πεδίου αφού ασχολείται με τα σκοτεινά μέρη του υποσυνειδήτου. Βέβαια αυτό το σκοτεινό ασυνείδητο – υποσυνείδητο μέρος, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση, έρευνα τη διοχέτευση που μπορεί να φωτιστεί, κι έτσι το συνειδητό μας να διευρυνθεί.

 

 

Αντιλαμβανόμαστε έτσι πόσο μακρύς είναι ο δρόμος της αυτογνωσίας και της πραγματικής γνώσης όσον αφορά παραψυχολογικά φαινόμενα.

Δεν είναι αναγκαίο ένας άνθρωπος προικισμένος με παραψυχολογικές ικανότητες να είναι πνευματικά αναπτυγμένος, να γνωρίζει και να ελέγχει αυτές του τις δυνάμεις. Το πιο σύνηθες είναι ότι έχει γεννηθεί με αυτές και ότι πραγματικά δεν τις ελέγχει και δεν τις διοχετεύει σύμφωνα με τη δική του βούληση. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες και οι μελετητές δεν έχουν φτάσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα, αλλά απλώς παρατηρούν, καταγράφουν και πειραματίζονται σε ό,τι αφορά αυτά τα φαινόμενα.

Ο εσωτερισμός δίνει τις δικές του απαντήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα. Διδάσκει για παγκόσμιους νόμους (κάρμα, μετενσάρκωση), που επηρεάζουν την εξέλιξη του ανθρώπου και καθορίζουν τα στοιχεία με τα οποία γεννιέται και ακολουθεί αυτή την πορεία.
Διδάσκει για αόρατα πεδία συνείδησης που σχετίζονται άμεσα με το ορατό, φυσικό επίπεδο.

 

Ας αναφέρουμε όμως και κάποια από τα πιο γνωστά και συχνότερα επαναλαμβανόμενα παραψυχολογικά φαινόμενα.

 

Αστρική αναδίπλωση: Είναι η ικανότητα συνειδητής και ενεργητικής δράσης στο αστρικό επίπεδο. Βέβαια το να πραγματοποιηθεί σε συνειδητό επίπεδο κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξασκηθεί πολύ. Σε ασυνείδητη και μη ελεγχόμενη μορφή το συναντάμε πολλές φορές όπως για παράδειγμα στον ύπνο μας. Για παράδειγμα πολλές φορές ξυπνώντας, υπάρχει η αίσθηση στον άνθρωπο για κάτι που έζησε, χωρίς όμως συγκεκριμένη ανάμνηση ή δημιουργείται η αίσθηση της κόπωσης.

Αυτό συμβαίνει όταν το αστρικό σώμα απελευθερώνεται από το φυσικό. Έχει τη δυνατότητα να κινηθεί και να μεταφερθεί με απίστευτη ταχύτητα σε οποιαδήποτε απόσταση, ενώ το φυσικό σώμα παραμένει ακίνητο.

 

Ονειρικά μηνύματα: Ο Γιουνγκ είχε πει: “Τα όνειρα είναι συχνά μια προκαταβολή του μέλλοντος”. Συμβαίνει συχνά μέσω των ονείρων να αποκτήσουμε χρήσιμες γνώσεις και απαντήσεις πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα στο Εδώ και Τώρα και ακόμα να μεταφερθούμε μέσα στο χρόνο και να ζήσουμε καταστάσεις μελλοντικές σε σχέση με το φυσικό “πραγματικό” χρόνο.

 

Ψυχομετρία: Είναι η ικανότητα να αναβιώσουμε παρελθοντικές καταστάσεις μέσω οποιουδήποτε αντικειμένου. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση οδηγείται από το συγκεκριμένο αντικείμενο, που αντιπροσωπεύει τις στιγμές και τα γεγονότα που το τύλιγαν κατά τη διάρκεια της περασμένης του ύπαρξης.

 

Πρόγνωση: Είναι η δυνατότητα να γνωρίσουμε μελλοντικές δράσεις. Στην αρχαιότητα αποτελούσε έναν πολύ δυνατό θεσμό, τα λεγόμενα Μαντεία.

 

Ενόραση:  Αν και πολλές στιγμές μπερδεύουμε την Πρόγνωση με την Ενόραση, παρ΄όλα αυτά είναι δυο ξεχωριστοί κλάδοι. Ενόραση είναι η δυνατότητα αντίληψης και γνώσης πέρα από τις αισθήσεις και το συγκεκριμένο και περιορισμένο νου. Σχετίζεται με το λεγόμενο τρίτο μάτι και την ανάπτυξη της διαίσθησης στον άνθρωπο.

 

Τηλεπάθεια: Είναι η μεταβίβαση πληροφοριών σε άλλο άτομο, με μη φυσικά μέσα, μιας εικόνας, σκέψης ή συναισθήματος. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να κυριαρχήσει κανείς το αστρικό και νοητικό του επίπεδο και επίσης οι σκέψεις ή τα συναισθήματα να είναι αρκετά δυνατά και καθαρά.